Het Corona virus komt steeds dichterbij. Ook wij gaan enkele maatregelen instellen.

• bel altijd voordat je naar ons toe komt.

• als je een trekker of machine komt brengen: buiten het erf afleveren en de sleutel in de trekker laten zitten en zorg voor eigen vervoer naar huis. De uit te voeren reparatie(s) per telefoon, app of mail doorgeven.

• als je hoest, niest of koorts hebt, wensen we je beterschap, en willen we je graag weer ontvangen als je beter bent. Uiteraard geldt voor ons en onze medewerkers hetzelfde.

We willen iedereen de komende tijd graag blijven helpen, vandaar dat wij iedereen willen vragen zich zoveel mogelijk aan deze regels te houden.