Invoering registratieplicht.
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd voor de volgende voertuigen als ze na deze datum in gebruik worden genomen:
• land- en bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
• mobiele machines;
• land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken boven de 750 kg ongeacht de maximumconstructiesnelheid.
Nieuwe voertuigen moeten eerst zijn goedgekeurd voordat ze kunnen worden geregistreerd.

Ook land- en bosbouwtrekkers, land- en bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, moeten worden geregistreerd.
Er zijn uitzonderingen op de registratieplicht, deze gelden zowel voor nieuwe als al in gebruik zijnde voertuigen.

Waarom wordt de registratieplicht voor deze voertuigen ingevoerd?
De registratie voor deze voertuigen wordt ingevoerd om te kunnen voldoen aan de in een Europese richtlijn verplicht gestelde APK voor land- en bosbouwtrekkers.
De APK start op 1 mei en is verplicht voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die sneller kunnen dan 40 km/h.
Daarnaast maakt de registratie het mogelijk dat de wettelijke maximale snelheid op bepaalde wegen voor (land)bouwvoertuigen omhoog gaat van 25 km/h naar 40 km/h.

Voertuigen op de weg gekomen voor 1 januari 2021
De volgende voertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 ook aan de registratieplicht voldoen als ze voor die datum op de weg zijn gekomen:
 land- en bosbouwtrekkers, ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
 MMBS’en, met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h of meer;
 land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als de maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/h of als ze ontheffingsplichtig zijn.
Is er voor een voertuig een ontheffing nodig of wordt er sneller mee gereden dan 25 km/h, dan moet er ook een kentekenplaat op het voertuig. Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen verplicht een kentekenplaat voeren.
Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waarvoor geen ontheffing nodig is en met een maximale constructiesnelheid onder 25 km/h, hoeven niet te worden geregistreerd en voorzien van een kentekenplaat. Ook na 31 december 2024 hoeven deze voertuigen geen eigen kentekenplaat te voeren.

Het registreren van een voor 1 januari 2021 in gebruik genomen voertuig kan via de site van de RDW. Online registreren is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Na 31 december 2021 is registratie via de website niet meer mogelijk. Dan moet een voertuig worden beoordeeld door de RDW om in aanmerking te komen voor registratie.

Uitzonderingen registratieplicht (nieuwe en bestaande voertuigen)
Diverse voertuigen zijn uitgezonderd van de registratieplicht. De uitzonderingen gelden voor zowel nieuwe als bestaande voertuigen. Uitgezonderd van de registratieplicht zijn:
 Voertuigen die niet op de openbare weg komen.
 Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken met een toegestane maximummassa onder de 751 kg.
 Mobiele machines en MMBS’en met een breedte ≤130 cm
*** én uitgevoerd als grasmaaier, poepzuiger, veegmachine, sneeuwschuiver, gladheidbestrijder of onkruidbestrijder
*** én geen koppeling hebben aan achterzijde.
 Asfalteermachine, wals, asfaltfrees ter plaatse van hun werkzaamheden
 Voertuigen met een maximumconstructiesnelheid < 6 km/h
 Motorvoertuigen met één as
 Heftrucks met een breedte ≤130 cm. Deze mogen voorzien zijn van een trekinrichting, maar er mogen geen aanhangwagens gekoppeld zijn.
 Fruittreintjes in gebruik genomen vóór 2021 in de periode van 1 juli t/m 30 november
 Meeneemheftrucks

Wat verandert er?
 Met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe categorie bij: de mobiele machine.
 Vanaf 1 januari 2021 worden geen MMBS’en meer toegelaten. Voor 1 januari 2021 in gebruik genomen MMBS’en kunnen wel worden geregistreerd. Ook de ombouw van bijvoorbeeld personenauto naar MMBS is niet meer mogelijk.
 Fabrikanten van mobiele machines krijgen te maken met Individuele Goedkeuring. Een voertuig dat voor het eerst in Nederland wordt ingeschreven, moet een goedkeuring hebben om aan te tonen dat aan de technische voorschriften wordt voldaan voor het de weg op mag.
 Fabrikanten van land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken hadden al te maken met (type)goedkeuring. Sinds 1 januari 2018 moet ieder voertuig namelijk zijn goedgekeurd voordat het de weg op mag. Een voertuig in gebruik genomen na 1 januari 2021 wordt alleen geregistreerd als het is goedgekeurd.
 Vanaf 1 januari 2021 geeft de RDW geen grensverkeerkentekens meer af.

De RDW
De RDW is een uitvoeringsorganisatie met een maatschappelijke functie en voert taken uit op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte (zie www.rdw.nl voor meer informatie).